Recent Episodes

Më Fal – Pamje nga Epizodi 1554 – 26.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Epizodi 1553 – 25.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Epizodi 1552 – 24.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Epizodi 1551 – 21.06.2019 – AlsatM

Mos ma lesho doren – Ep. 29 – 20.06.2019 – Alsat

Më Fal – Pamje nga Epizodi 1551 – 21.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Epizodi 1550 – 20.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Epizodi 1550 – 20.06.2019 – AlsatM

Mos ma lesho doren – Ep. 28 – 19.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 27 – 18.06.2019 – Alsat

Më Fal – Epizodi 1549 – 19.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Epizodi 1548 – 18.06.2019 – AlsatM

Mos ma lesho doren – Ep. 26 – 17.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 25 – 14.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 24 – 13.06.2019 – Alsat

Më Fal – Epizodi 1547 – 17.06.2019 – AlsatM

Demet Ozdemir bëhet bionde, shihni sa ndryshe duket aktorja!

Më Fal – Epizodi 1546 – 14.06.2019 – AlsatM

Vrasje te vogla – Epizodi 52 – 31.05.2019

Vrasje te vogla – Epizodi 51 – 30.05.2019

Më Fal – Epizodi 1545 – 13.06.2019 – AlsatM

Mos ma lesho doren – Ep. 23 – 12.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 22 – 11.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 21 – 10.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 20 – 07.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 19 – 06.06.2019 – Alsat

Mos ma lesho doren – Ep. 18 – 05.06.2019 – Alsat

Më Fal – Epizodi 1544 – 12.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Epizodi 1543 – 11.06.2019 – AlsatM

Më Fal – Epizodi 1542 – 10.06.2019 – AlsatM