Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 7 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 38 – KLAN TV – 15.06.2018

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 74 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 18 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 53 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 86 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 29 – KLAN TV – 04.06.2018

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 64 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 97 – KLAN TV – Fundi

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 8 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 39 – KLAN TV – 18.06.2018

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 75 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 19 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 54 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 87 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 30 – KLAN TV – 05.06.2018

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 65 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 9 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 40 – KLAN TV – 19.06.2018

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 76 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 20 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 55 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 88 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 44 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 66 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 10 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 41 – KLAN TV – 20.06.2018

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 77 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 21 – KLAN TV

Dashuria Bardh e Zi – Epizodi 56 – KLAN TV