Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 7

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 39 – 27.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 72 – 12.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 18

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 51 – 14.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 83 – 27.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 29, 13.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 62 – 29.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 94 – 12.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 8

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 40 – 28.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 73 – 13.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 19

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 52 – 15.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 84 – 28.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 30, 14.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 63 – 30.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 95 – 13.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 9

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 41 – 31.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 74 – 14.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 20

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 53 – 16.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 85 – 29.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 31, 17.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 64 – 31.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 96 – 16.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 10

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 43 – 02.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 75 – 15.09.2017