Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 15

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 48 – 09.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 80 – 22.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 26, 10.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 59 – 24.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 91 – 09.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 5

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 37 – 25.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 70 – 08.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – Epizodi 102 FUND – 24.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 16

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 49 – 10.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 81 – 25.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 27, 11.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 60 – 25.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 92 – 10.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 6

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 38 – 26.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 71 – 11.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 17

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 50 – 11.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 82 – 26.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 28, 12.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 61 – 28.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 93 – 11.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 7

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 39 – 27.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 72 – 12.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 18

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 51 – 14.08.2017