Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 23, 05.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 56 – 21.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 88 – 04.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 2

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 34, 20.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 67 – 05.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 99 – 19.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 13

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 46 – 07.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 78 – 20.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 24, 06.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 57 – 22.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 89 – 05.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 3

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 35, 21.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 68 – 06.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 100 – 20.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 14

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 47 – 08.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 79 – 21.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 25, 07.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 58 – 23.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 90 – 06.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 4

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 36 – 24.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 69 – 07.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 101 – 23.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 15

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 48 – 09.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 80 – 22.09.2017