Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 31, 17.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 64 – 31.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 96 – 16.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 10

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 43 – 02.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 75 – 15.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 21

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 54 – 17.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 86 – 02.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 32, 18.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 65 – 31.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 97 – 17.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 11

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 44 – 03.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 76 – 16.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 22, 07.04.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 55 – 18.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 87 – 03.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 1

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 33, 19.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 66 – 04.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 98 – 18.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 12

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 45 – 04.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 77 – 19.09.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 23, 05.07.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 56 – 21.08.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 88 – 04.10.2017

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 2

Jetë, Dashuria nuk do fjalë – epizodi 34, 20.07.2017