Mos u Dorezo ep.13 – Perkthim Shqip – 23.02.2017

Mos u Dorezo ep.33 – Perkthim Shqip – 23.03.2017

Mos u Dorezo ep.57 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo ep.73 – Perkthim Shqip – 18.05.20175

Mos u Dorezo epizodi 93 – ejashiko.com

Mos u Dorezo ep.114 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo epizodi 137 – 16.08.2017 – Ejashiko.com

Mos u Dorezo ep.21 – Perkthim Shqip – 07.03.2017

Mos u Dorezo ep.40 – Perkthim Shqip – 03.04.2017

Mos u Dorezo ep.61 – Perkthim Shqip – 02.05.2017

Mos u Dorezo ep.80 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo epizodi 101 – 27.06.2017 – Ejashiko.com

Mos u Dorezo ep.121 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo epizodi 148 – 31.08.2017 – Ejashiko.com

Mos u Dorzo ep.3 – Perkthim Shqip – 09.02.2017

Mos u Dorezo ep.28 – Perkthim Shqip – 16.03.2017

Mos u Dorezo ep.48 – Perkthim Shqip – 13.04.2017

Mos u Dorezo ep.69 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo epizodi 86 – ejashiko.com

Mos u Dorezo epizodi 108 – 06.07.2017 – Ejashiko.com

Mos u Dorezo epizodi 127 – 02.08.2017 – Ejashiko.com

Mos u Dorezo epizodi 159 – 15.09.2017

Mos u Dorezo ep.14 – Perkthim Shqip – 24.02.2017

Mos u Dorezo ep.35 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo ep.56 – Perkthim Shqip – 24.04.2017

Mos u Dorezo ep.75 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo ep.94 – Pamje nga Epizodi i Ardhshem

Mos u Dorezo epizodi 114 – 14.07.2017 – Ejashiko.com

Mos u Dorezo epizodi 138 – 17.08.2017 – Ejashiko.com

Mos u Dorezo ep.22 – Perkthim Shqip – 08.03.2017