Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 136 – Serial Latin 29.05.2019

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 135 – Serial Latin 28.05.2019

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 134 – Serial Latin 27.05.2019

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 133 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 132 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 131 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 129 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 128 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 127 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 126 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 124 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 123 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 122 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 121 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 120 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 119 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 118 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 117 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 116 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 115 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 114 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 113 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 112 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 111 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 110 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 109 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 108 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 107 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 106 – Serial Latin

Nje Dashuri Nga e Shkuara epizodi 105 – Serial Latin