Pavaresisht Dashurise – Epizodi 89 – FUND – 04.12.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 88 – 03.12.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 87 – 30.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 86 – 29.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 85 – 28.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 84 – 27.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 83 – 26.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 82 – 23.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 81 – 22.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 80 – 21.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 79 – 20.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 78 – 19.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 77 – 16.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 76 – 15.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 75 – 14.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 74 – 13.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 73 – 12.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 72 – 09.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 71 – 08.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 70 – 07.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 69 – 06.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 68 – 05.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 67 – 02.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 66 – 01.11.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 65 – 31.10.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 64 – 30.10.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 63 – 29.10.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 62 – 26.10.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 61 – 25.10.2018

Pavaresisht Dashurise – Epizodi 60 – 24.10.2018