Pergjithmon e Jotja ep.137 – FUND – Serial Latin – 05.06.2018

Pergjithmon e Jotja ep.136 – Serial Latin – 04.06.2018

Pergjithmon e Jotja ep.135 – Serial Latin – 01.06.2018

Pergjithmon e Jotja ep.134 – Serial Latin – 31.05.2018

Pergjithmon e Jotja ep.133 – Serial Latin – 30.05.2018

Pergjithmon e Jotja ep.132 – Serial Latin – 29.05.2018

Pergjithmon e Jotja ep.127 – Serial Latin – 22.05.2018

Pergjithmon e Jotja ep.126 – Serial Latin – 21.05.2018

Pergjithmon e Jotja ep.125 – Serial Latin – 18.05.2018

Pergjithmon e Jotja ep.124 – Serial Latin

Pergjithmon e Jotja ep.100 – Serial Latin – 13.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.99 – Serial Latin – 12.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.98 – Serial Latin – 11.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.97 – Serial Latin – 10.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.96 – Serial Latin – 09.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.95 – Serial Latin – 06.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.94 – Serial Latin – 05.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.93 – Serial Latin – 04.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.92 – Serial Latin – 03.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.91 – Serial Latin – 02.04.2018

Pergjithmon e Jotja ep.90 – Serial Latin – 30.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.88 – Serial Latin – 28.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.87 – Serial Latin – 27.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.86 – Serial Latin – 26.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.85 – Serial Latin – 23.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.82 – Serial Latin – 20.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.81 – Serial Latin – 19.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.80 – Serial Latin – 16.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.79 – Serial Latin – 15.03.2018

Pergjithmon e Jotja ep.78 – Serial Latin – 14.03.2018