Klasi i Lart ep.15 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.26 – 17.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.58 – 31.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.5 – 17.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.37 – 02.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.69 – 15.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.5 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.16 – 03.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.48 – 17.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.16 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.27 – 18.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.59 – 01.06.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.6 – 20.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.38 – 03.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.70 – 16.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.6 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.17 – 04.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.49 – 18.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.17 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.28 – 19.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.60 – 02.06.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.7 – 21.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.39 – 04.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.71 – 19.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.7 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.18 – 05.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.50 – 19.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.18 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.29 – 20.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.61 – 05.06.2017 – Vizion Plus