Klasi i Lart ep.7 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.18 – 05.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.50 – 19.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.18 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.29 – 20.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.61 – 05.06.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.8 – 22.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.40 – 05.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.72 – 20.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.8 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.19 – 06.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.51 – 20.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.19 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.30 – 21.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.62 – 06.06.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.9 – 23.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.41 – 08.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.73 – 21.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.9 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.20 – 07.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.52 – 23.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.20 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.31 – 24.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.63 – 07.06.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.10 – 24.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.42 – 09.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.74 – 22.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.10 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.21 – 10.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.53 – 24.05.2017 – Vizion Plus