Klasi i Lart ep.1 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.12 – 28.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.44 – 11.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.76 – 27.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.12 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.23 – 12.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.55 – 26.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.3 – Pamje Nga Epizodi i Radhes

Shoqeri e Larte – Ep.34 – 27.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.66 – 12.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.2 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.13 – 29.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.45 – 12.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.13 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.24 – 13.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.56 – 29.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.3 – 15.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.35 – 28.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.67 – 13.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.3 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.14 – 30.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.46 – 15.05.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.14 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.25 – 14.04.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.57 – 30.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.4 – 16.03.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.36 – 01.05.2017 – Vizion Plus

Shoqeri e Larte – Ep.68 – 14.06.2017 – Vizion Plus

Klasi i Lart ep.4 – Yuksek Sosyete – Perkthim Shqip

Shoqeri e Larte – Ep.15 – 31.03.2017 – Vizion Plus