Trumcaku epizodi 1 (LoveBird) – 13.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 33 (LoveBird) – 21.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 66 (LoveBird) – 08.12.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 12 (LoveBird) – 03.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 44 (LoveBird) – 19.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 23 (LoveBird) – 31.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 55 (LoveBird) – 16.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 2 (LoveBird) – 13.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 34 (LoveBird) – 28.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 67 (LoveBird) – 14.12.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 13 (LoveBird) – 10.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 45 (LoveBird) – 19.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 24 (LoveBird) – 31.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 56 (LoveBird) – 16.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 3 (LoveBird) – 13.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 35 (LoveBird) – 28.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 68 (LoveBird) – 15.12.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 14 (LoveBird) – 10.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 46 (LoveBird) – 26.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 25 (LoveBird) – 07.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 58 (LoveBird) – 23.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 4 (LoveBird) – 20.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 36 (LoveBird) – 28.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 69 (LoveBird) – 14.12.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 15 (LoveBird) – 10.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 47 (LoveBird) – 26.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 26 (LoveBird) – 07.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 59 (LoveBird) – 23.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 5 (LoveBird) – 20.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 37 (LoveBird) – 05.10.2017 – Perkthim Shqip