Trumcaku epizodi 19 (LoveBird) – 14.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 51 (LoveBird) – 02.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 30 (LoveBird) – 14.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 63 (LoveBird) – 30.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 9 (LoveBird) – 27.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 41 (LoveBird) – 12.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 20 (LoveBird) – 14.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 52 (LoveBird) – 09.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 31 (LoveBird) – 21.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 64 (LoveBird) – 07.12.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 10 (LoveBird) – 03.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 42 (LoveBird) – 12.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 21 (LoveBird) – 14.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 53 (LoveBird) – 09.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 32 (LoveBird) – 21.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 65 (LoveBird) – 08.12.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 11 (LoveBird) – 03.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 43 (LoveBird) – 19.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 22 (LoveBird) – 31.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 54 (LoveBird) – 09.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 1 (LoveBird) – 13.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 33 (LoveBird) – 21.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 66 (LoveBird) – 08.12.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 12 (LoveBird) – 03.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 44 (LoveBird) – 19.10.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 23 (LoveBird) – 31.08.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 55 (LoveBird) – 16.11.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 2 (LoveBird) – 13.07.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 34 (LoveBird) – 28.09.2017 – Perkthim Shqip

Trumcaku epizodi 67 (LoveBird) – 14.12.2017 – Perkthim Shqip