Ep.211 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.243 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.275 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.307 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.339 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.222 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.254 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.286 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.318 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.351 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.201 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.233 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.265 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.297 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.329 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.212 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.244 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.276 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.308 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.340 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.223 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.255 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.287 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.319 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.352 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.202 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.234 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.266 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.298 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.330 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip