Ep.213 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.245 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.277 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.309 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.341 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.224 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.256 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.288 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.320 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.353 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip – Fundi i Sezonit

Ep.203 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.235 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.267 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.299 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.331 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.214 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.246 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.278 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.310 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.342 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.225 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.257 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.289 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.321 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.204 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.236 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.268 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.300 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.332 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.215 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip