Ep.207 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.239 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.271 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.303 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.335 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.218 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.250 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.282 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.314 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.347 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.197 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.229 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.261 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.293 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.325 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.208 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.240 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.272 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.304 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.336 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.219 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.251 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.283 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.315 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.348 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.198 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.230 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.262 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.294 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.326 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip