Ep.225 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.257 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.289 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.321 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.204 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.236 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.268 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.300 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.332 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.215 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.247 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.279 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.311 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.343 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.226 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.258 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.290 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.322 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.205 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.237 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.269 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.301 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.333 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.216 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.248 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.280 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.312 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.345 – Vajza e Pasur, Djali i Varfer – Shqip

Ep.195 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip

Ep.227 – Vajza e Pasur, Djai i Varfer – Shqip